Solunum filtresi , kumlama yapılırken personel tarafından solunan havanın temizlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kompresörden gelen basınçlı hava içerisinde mutlaka yağ ve su partikülleri bulunmaktadır. İş güvenliği açısından kumlama operatörü mutlaka kumlama yapılan ortamının dışından gelen bir hava hattı ile solunumunu gerçekleştirmelidir. Bu hat üzerine takılan solunum filtresi yada kumlama filtresi , sigara dumanını bile tutabilecek özelliğe sahip olup , operatörün sağlığı ve ileride oluşabilecek hastalıkların önlenebilmesi açısından büyük önem arzetmektedir. Toz tutucu filtre iç elemanları hiçbir şekilde temizlenemez. Tıkanan eleman mutlaka değiştirilmelidir.