Özellikle alüminyum, çinko, pirinç, bakır gibi metallerden üretilen parçaların çapak alma, parlatma, oksit giderme, yağ alma, tufal alma, köşe kırma, perdahlama, oksit açma, nötralizasyon gibi işlemlerinde kullanılmaktadır.
Çapak alma ve parlatma kimyasallarımız yüksek oranda korozyon önleme özelliğine sahiptir.

Kimyasallarımız yüzey işlemlerde en iyi sonuçlar almak için kesinlikle tavsiye edilir. Kimyasallarımız iyi derecede çapak alma, yağ alma, pas önleme, parlatma, temizleme, tufan alma için üretilmiş ve her malzemeye göre farklı tiptedirler.