Özellikle demir ve çelikten üretilen parçaların çapak alma, pas giderme, yağ alma, tufal alma, köşe kırma, perdahlama, oksit açma gibi işlemlerinde ve mermer eskitme  işleminde kullanılmaktadır., oksit açma gibi işlemlerinde ve mermer esleminde kullanılmaktadır.

Farklı çapak alma performansına sahip çeşitli bouyt ve şekillerde kapsamlı seramik ve porselen taş seçenekleri sunmaktayız. Taşlarımız yüksek dayanım, ömür iyi çapak alma basıncı ( yüksek yoğunluk sebebiyle) tip ve şekil çeşitliliklerimiz.