Vibrasyonlu yüzey işlemin son aşaması olan kurutma işlemi, mısır granülleri ile yapılmaktadır.
Vibrasyon işleminde kurutma işleminin ve kurutma granülünün önemi büyüktür. Çünkü işlenen malzemelerin yüzeyinde su kalmakta ve bu da zamanla
malzeme yüzeyinde pas veya leke oluşturmaktadır.
Bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için vibrasyon işleminden sonra kurutma işlemi uygulanmaktadır.

Mısır Koçanı Granülü

Fındık Kabuğu Granülü

Kayısı Çekirdeği Granülü

Ceviz Kabuğu Granülü

Kumlamada, Yüzey parlatmada, Yüzey temizlemede, Çapak almada, Raspa boyada
Ceviz Kabuğu Granülleri
Ceviz kabuğu granülleri, disk finisaj makinelerinde kuru aşındırma ve kuru parlatma proseslerinde kullanılmaktadır. Ceviz kabuklarına yapılacak işleme göre aşındırma ya da parlatma pastası ilave edilmelidir. Ceviz kabukları genellikle son parlatma işlemlerinde kullanılmaktadır. Kuyumculuk ürünlerinde parlatma aşındırma proseslerinin tamamında ceviz kabukları tercih edilmektedir. Yumuşak metallerde tercih edilmelerinin en önemli sebebi düşük yoğunluklarından dolayı yüzey serleşmesine sebebiyet vermemeleridir.